PRED VÝROBOU ZASIELAME NÁHĽAD SVADOBNÉHO OZNÁMENIA NA GRAFICKÉ SCHVÁLENIE