PRED VÝROBOU ZASIELAME NÁHĽAD NA GRAFICKÉ SCHVÁLENIE